Ученик: Когато съществата взимат хората от корабите, какво изживяване имат душите на тези хора?

Шри Чинмой: Това изцяло зависи от Волята на Всевишния. Окултните сили имат злонравни и детински качества. Понякога душите не искат да си отидат, но са принудени.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 49
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.