Ученик: Когато астронавтите се приземиха на Луната, занесоха ли там различно съзнание?

Шри Чинмой: Луната е във връзка с безкрайно по-високо съзнание, отколкото може да предложи някой човек. Но този, който е реализирал Бог, може лесно да мине отвъд съзнанието на Луната. Милиони пъти съм влизал в лунния свят. Когато астронавтите отидоха на Луната, се натъжих, защото те не можеха да видят нищо. А там има толкова същества. Когато астронавтите кацнаха на Луната, толкова много същества ги приветстваха. Този ден гледах телевизия и на екрана видях три същества – толкова красиви, могъщи същества. Обикновено когато дойде чужденец, ние ставаме подозрителни: дали той е добър или лош? Но що се отнася до Луната, съществата там чувстваха, че са оценени и обичани и че астронавтите затова отиват там.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 51
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.