Ученик: Има ли канали на Марс?

Шри Чинмой: Има някои ивици, които изглеждат като канали, но всъщност не са. Това са силни, мощни лъчи от светлина, които идват от Източника и се движат непрекъснато напред без да губят единството си с Източника, Върховната Светлина.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 52
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.