Ученик: Значи Земята е единственото място в цялата вселена, което има физическа проява? Ами Раят?

Шри Чинмой: Тук на земята може да се осъществи не само физическа, но и всякакъв друг вид проява. Раят е съвършен от една гледна точка. Там можете да си починете, след като сте изиграли ролята си на земята. Но в Рая няма осъзнаване, няма проявление – за тях ние трябва да слезем на земята.

Животът е навсякъде и душата съществува навсякъде в галактиките. Но някои души слизат на земята, за да трансформират физическото съзнание. На тази планета душите, които влизат в материалния свят, се стремят към физическа трансформация.

Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 54
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.