Ученик: Има ли живот на другите планети?

Шри Чинмой: На другите планети няма истински растителен или човешки живот. Когато става въпрос за физическо съществуване, трябва да знаете, че то идва само от петте елемента, а те се намират само на земята. Но в другите светове има живи същества. Самата душа е живо същество. Финото физическо е живо, финият витал е жив, финият ум е жив. Всичко, което е във фината си форма, е истинско и има живот.

В по-висшите светове, които наричаме Рай, вие ще видите големи, големи дървета. Но всъщност на това ниво на съзнание няма физически дървета. Формата е там, въпреки че не можете да я видите с физическите си очи. Но с интуитивното око, с третото око, вие лесно можете да я видите. В тези други светове има и същества, но те не са като нас. Ако използвате ума, той ще изведе някаква форма. Умът възприема всичко по начина, по който го възприема на земята, така че вие ще ги видите като човешки същества. Но ако се опитате да ги докоснете, за да видите дали са от плът и кръв, няма да можете. Няма да почувствате нито кости, нито мускули или нещо подобно, защото не са физически тела. Освен това те самите са способни да приемат форма. Могат да приемат някаква форма и да ви изплашат. Когато идват от виталния свят, наистина могат да бъдат страховити. Те носят със себе си солидна сила, небожествена сила. Когато ги победите на физически план, те се пръскат като балон.

Тук на земята ние се отъждествяваме с физическата форма. Веднъж щом видим формата, тя се записва в ума ни. Това е лицето на Джо. Ако видим нечие друго лице, ще разпознаем, че то не е на Джо. В другите галактики е различно. Дори ако формата напълно се промени, няма да има значение, защото отъждествяването е със самата душа, а не с физическата форма. Ако някой ви е видял на десетгодишна възраст, а сега сте на четиридесет, той няма да познае, че сте същият човек. Но в другите галактики, независимо каква форма приема душата, тя може да бъде разпозната. Вие ще знаете кой сте и другите също ще знаят, защото ще сте същата душа.

Самите планети са живи и когато отида там, аз си говоря с тях. Днес си говорих с Юпитер. Планетите могат да приемат всяка форма, която пожелаят. Това може да е човек, животно, дърво. Може да изглежда така, сякаш имат физическа форма, но тя не е на грубото физическо ниво. Нашето тяло е съставено от пет елемента, докато реалността на тези същества е съставена от Мир, Светлина и Блаженство. Но там определено има живот. В противен случай как бих могъл да разговарям и контактувам с тях?

Така че живот има във всички галактики. Но живот във физическа форма има само на земята. Има физически живот, има вселенски живот, има трансцендентален живот и има безсмъртен живот. Вътре в ограничения земен живот, продължаващ петдесет-осемдесет години, се крие безсмъртният живот. Вселенският и трансценденталният живот също са там. Безсмъртният живот е във всички галактики. Нашето стремящо се съзнание познава безсмъртния живот, скрит в преходния живот.

Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 53
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.