Ученик: Какво ще правите с нас във вътрешния свят? Ще вечеряме ли и други такива неща?

Шри Чинмой: Зависи от отделната личност. Всеки духовен Учител има свой особен, добре защитен свят. Естествено, близките му ученици ще бъдат там заедно. Те влизат в своите роднини и близки приятели, за да проявят Бог. Също и гледат кои души ще приемат човешко раждане. Така че те участват. Няма край на тяхната работа. През цялото време те предлагат на човечеството добрата си воля – по един или друг начин, на едно или друго място.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 66
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.