Ученик: Вие някога срещате ли се с вътрешните си същества, правите ли събирания и разговаряте ли за нас, или винаги сте сериозни?

Шри Чинмой: Не винаги сме сериозни. Ако всяка секунда правим само сериозни неща, няма да бъдем нито в Рая, нито на земята. През повечето време правим сериозни неща. Ако искате да направите сравнение между несериозните и сериозните неща, тогава трябва да кажа, че забавлението ни е нищо в сравнение със сериозните неща, които вършим. Сега аз също си говоря с вас три-четири часа. Но през останалото време върша сериозни неща. От друга страна, само аз знам колко много неща правя в този момент. Вие също можете да правите няколко неща едновременно, ако просто развиете способността си. Можете да го направите със силата на концентрацията във вътрешния свят.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 67
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.