Ученик: Ако получим известни способности във вътрешния свят, какво трябва да правим?

Шри Чинмой: Да ме опознавате повече, да ме опознавате повече, да ме опознавате повече. Ако имате някакви способности, ще бъде по-лесно да ме опознаете. Сега вие можете да видите само лицето ми, но искате да знаете повече. Колкото по-големи способности имате във вътрешния свят, толкова повече ще се опитвате да учите от мен и да ме познавате.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 69
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.