Ученик: Ако Вие не знаехте за крака ми на физически план, щяхте ли да знаете на вътрешен?

Шри Чинмой: Ако знам нещо на физически план, това убеждава ума ви: „Гуру наистина се грижи за мен, а не се грижи за тези, които не са в неговата лодка.” Когато човек е убеден в ума, тогава получава повече удовлетворение. В противен случай може да не приеме това, което имам, или пък може да не почувства, че аз имам нещо общо с това. Ако останете в света на душите, ще кажете, че незабавната грижа на Гуру ви е излекувала, но ако останете в ума, ще кажете: „О, това, че се излекувах, беше просто щастлива случайност, шанс.”
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 74
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.