Ученик: Когато си нараних крака и Ви казах за това, беше ли погрешно да Ви обърна повторно внимание върху него, след като той не се оправяше?

Шри Чинмой: Единственото погрешно нещо беше да приемаш съветите на другите дали да ходиш на лекар или не. Защото в теб бе влязло съмнение, защото беше влязла тази друга сила, аз трябваше да вложа специална сила върху крака ти. В противен случай всичко щеше да протече по обикновения начин. Все едно си пациент. Пациентът се възстановява по естествен, нормален начин, но след това той прави нещо по-божествено и божественият лекар му дава по-силна доза лекарство.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 73
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.