Ученик: Понякога сънувам, че летя във въздуха. Това хубаво ли е или лошо?—

Шри Чинмой: Много добре, много добре. Това означава, че виталът ти може да лети. На нивото на финия витал вие можете да летите много високо, по-високо от самолет. А това витално ниво е божественото витално ниво, не нивото на низшия витал. Когато сте на земята, трябва да ходите, но когато сте във вътрешния свят, можете да летите. Тук във физическото виталът не получава възможността да лети. Но когато сте във финия витал, тогава Бог ви позволява да летите. Много добре!
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 76
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.