Ученик: Как можем да имаме хубави сънища?

Шри Чинмой: Ако наистина искате да имате хубави сънища, медитирайте в три-четири часа сутринта. Но трябва да си вземете душ. За да имате хубав сън, първо се концентрирайте върху пъпа за пълно пречистване. Концентрирайте се върху пъпа и се опитайте да издигнете силите нагоре. Ако успеете, непременно ще имате много хубави сънища.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 77
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.