Ученик: Как да се концентрираме върху пъпа и защо?

Шри Чинмой: Концентрирате се върху пъпа, защото оттам жизнената енергия може да поеме по два пътя. Ако потече надолу, тя влиза в низшия витал. Ако потече нагоре, влиза в космическата енергия. В задната част на гръбначния стълб, в извънсетивния свят, се намират всички чакри. Но е по-лесно да се концентрирате върху предната част на тялото. Да се съсредоточите върху задната част е много по-трудно. По-лесно е да се концентрирате върху пъпа, отколкото върху съответното място в гръбначния стълб. След това повторете “Supreme” Всевишни колкото е възможно по-бързо. За чистота най-прекият и ефективен резултат идва, когато повтаряте мантри на глас, така че да се чувате с физическите си уши. Но този резултат е временен. Ако искате да имате постоянна чистота, трябва да го правите беззвучно. Ако повтаряте на глас, всеки път, когато казвате “Supreme”, се опитвайте да си представите в него сто пъти “Supreme”, така че умът ви да почувства, че сте го повторили стотици пъти. Въображението е свят на реалност. Решете, че сте го направили, и ще имате успех.

Предговор на редактора към първото издание

:PROPERTIES: :genre: note :cite-key: CWM:78e1-bg :keywords: :END:

Тази книга е сред редките свидетелства за задушевните разговори, които Шри Чинмой води понякога с учениците си на неформалните им срещи. Учениците задават на своя Учител всякакви въпроси и Шри Чинмой им отговаря от гледна точка на най-високото си осъзнаване на Бог.

Понякога разговорът е посветен на определена тема, както е на рождения ден на Радха, когато става дума за феи и ангели. Друг път той обхваща широка гама - от живота на други планети до лични въпроси за духовните проблеми на учениците, както е при срещата в дома на Учителя. Тези разговори, с цялата им спонтанност и сърдечност, помагат да се разкрие истинската същност на връзката между Гуру и ученика.

Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 78
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.