32.

Мечтателят е златният мост между красотата на сърцето и блаженството на душата.
Шри Чинмой, Мечти, Шри Чинмой Център, 1997
Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Japanese , Hungarian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ drm 32
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.