6.

Мечтите са родители на реалностите.
Шри Чинмой, Мечти, Шри Чинмой Център, 1997
Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Japanese , Hungarian
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ drm 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.