9.

Когато се молим, Бог ни благославя с нова мечта.
Шри Чинмой, Мечти, Шри Чинмой Център, 1997
Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Japanese
Този стих може да бъде цитиран с помощта на цитиращ ключ drm 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.