31 август

Moята вечер се спуска
и ме благославя
със сърце, нуждаещо се от Божия Мир,
докато моето утро ме бе благословило
с ум, любопитстващ за Божията Сила.
Преводи на тази страница: Russian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ed 244
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.