28 ноември

Moята вечер се спуска
и съзерцателното ми сърце е затаило дъх,
очаквайки пристигането на Бог.
Преводи на тази страница: Russian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ed 333
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.