26 декември

Moята вечер се спуска
и докато през деня
неканено и нежелано безпокойство
владееше ума ми,
сега вечерта е донесла
на сърцето и живота ми
неограничено море от мир.
Преводи на тази страница: Russian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ed 361
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.