55.

Когато съм в света-притежание
на моя ум,
животът ми е проблем.

Когато съм в света-самоотричане
на моето сърце,
животът ми е привилегия.
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ edn 55
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.