Аз също уча Бог

Моята всеотдайност
е моето превръщане в Бог.
Ето на какво Бог
толкова мило ме научи.
Аз също уча Бог на нещо:
търпение.
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ej 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.