Въпрос: Гуру, забелязах, че някои от учениците ви са женени, а други са необвързани и безбрачни. Чудех се дали можете да обясните как човек решава дали да прави садханата си в съжителство, или сам?

Шри Чинмой: Търсещият трябва или да се гмурне дълбоко на-вътре, за да получи вътрешното послание, или да помоли духовния си Учител да реши по силата на единството на Учителя с Всевишния. Няма твърдо правило, че всеки трябва да се ожени, или че никой не трябва да се жени. В някои случаи търсещите напредват по-бързо, ако се омъжат. В други случаи ще е просто невъзможно за тях да постигат какъвто и да било напредък, ако се оженят. Напредъкът им незабавно ще спре. Нуждата на душата е тази, която търсещият трябва да осъществи.

Понякога, когато двама души се съберат заедно, всичките им способности се удвояват. В дърпането на въже срещу невежеството, ако двама души дърпат заедно от едната страна, естествено силата им ще бъде по-мощна, отколкото силата на всеки един поотделно. Отново, ако не дърпат заедно, ако само се бият един друг през цялото време, тогава те просто унищожават себе си.

Някои духовни Учители като Шри Рамакришна съветвали повечето търсещи да не се женят. Те смятали, че ако не сте женени, сте спечелили половината битка. Отново, най-скъпият духовен син на Шри Рамакришна бил Брахмананда. Когато Брахмананда се оженил, Шри Рамакришна бил доста щастлив. Когато жена му родила дете, Шри Рамакришна бил изключително щастлив. Но когато детето починало, Шри Рамакришна започнал да танцува от радост. Той знаел, че е било необходимо Брахмананда да премине през това преживяване за няколко години. Но в случая с Вивекананда майка му и роднините му опитвали много упорито да го накарат да се ожени, но Шри Рамакришна бил твърдо против това вътрешно и външно. Двамата най-близки ученици на Шри Рамакришна били Вивекананда и Брахмананда. В единия случай той одобрил брака, а в другия бил твърдо против.

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ej 36
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.