81.21

сяка сутрин
Бог и аз провеждаме
разговор сърце със сърце,
преди да вляза
в суматохата на живота.


EMP 158. Нанджинг, Китай, 7 февруари 2005

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ emp 158
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.