16.

Има ли нещо на земята
толкова ненадеждно,
колкото човешкия ум?
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.