22.

Лодката на вярата
винаги
плава безпрепятствено.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.