27.

Чуството за превъзходство
е пълна загуба
и никаква печалба.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.