30.

Ти никога няма да имаш
и капка мир,
ако не си готов да се бориш
със своите съмнения.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 30
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.