33.

Моята готовност,
моята охота
и моят порив
са разцъфващите цветни пъпки
по дървото на живота ми.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 33
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.