35.

Най-високите награди за стремежа:
моята власт над живота ми
и моето откриване на Бог.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.