47.

Всяка сутрин
Бог подбира наново
членове на Своя екипаж.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 47
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.