54.

Сбъдването на медитацията
е в сегашно време.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 54
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.