60.

Мой Господи,
ако наистина ме обичаш,
тогава трябва всеки ден
да благославяш сърцето ми
с жаждата на Сахара.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 60
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.