9.

Моето предаване на Бог
е направлявано
от Божията постоянна Загриженост.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ es 9
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.