Част I

Моята душа

О, Душа, аз съм твоето тяло. Днес съм на трийсет и шест години. Бих искал да уча от теб.

„Върши добро.”

О, Душа, аз съм твоят витал. На деветнайсет години съм. Искам да уча от теб.

„Бъди добър.”

О, Душа, аз съм твоят ум. На шейсет години съм. Имам нужда да уча от теб.

„Виждай добро.”

О, Душа, аз съм твоето сърце. На четири години съм. Моля те, кажи ми тайната.

„Остани добро.”

О, Душа, отново е твоето тяло. Какво правиш с безграничната си Любов?

„Аз разпростирам моята безгранична Любов към вечно разширяващи се хоризонти.”

О, Душа, отново е твоят витал. Какво правиш с безкрайния си Мир?

„Аз храня неизбродимите простори на Миналото, Настоящето и Бъдещето с моя безкраен Мир.”

О, Душа, отново е твоят ум. Какво правиш с твоята Визия за вечно надминаващото се Отвъдно?

„Аз свивам Златното Гнездо на моята Безкрайна Реалност с Визията си за вечно надминаващото се Отвъдно.”

О, Душа, още веднъж е твоето сърце. Кажи ми абсолютната си тайна, моля те.

„Аз живея за Всевишния и единствено за Всевишния. Това е моята Абсолютна Тайна.”

Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ esb 1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.