Въпрос: Ако сте осъзнали Атман, осъзнавате ли и Брахман и Параматман?

Шри Чинмой: Атман е душата, а Параматман е Азът. Когато Шанкара говори за Параматман, той има предвид великия Аз, Аза без втори, който е отвъд цялата вселена. Атман е малкото аз, индивидуалната душа. Малкото аз, индивидуалната душа, е част от Параматман. Нищо не може да съществува извън Параматман. Неща кажем, че Параматман или Брахман е като океана. Ако навлезете във водата от което и да е място, вие влизате в самия океан. Няма да кажете, че сте влезли само в една малка част от океана.

Така че ако познавате себе си, ако знаете какво сте, ако безспирно живеете в душата, тогава незабавно ставате съзнателно будни за Бог и за вътрешното си съществуване. Ако знаете какво сте, само тогава можете да знаете източника на Атман, който е Параматман. Те са едно. Ако познавате добре сина, тогава чрез него успявате да опознаете бащата. И по същия начин, ако познавате добре бащата, можете да опознаете сина. Ако водите божествен живот и влезете в своята собствена душа, която е представител на Абсолюта, тогава естествено ще опознаете Параматман и Брахман.

Sri Chinmoy, Душата-птица на Вечността, Част 1.First published by in .

This is the 164th book that Sri Chinmoy has written since he came to the West, in 1964.

Notice:

If you are displaying what you've copied on another site, please include the following information, as per the license terms:


by Sri Chinmoy
From the book Душата-птица на Вечността, Част 1, made available to share under a Creative Commons license

Close »