Въпрос: Ще я има ли някога Божията Реалност на земята?

Шри Чинмой: Бог има две имена: едното е Мечта, другото е Реалност. Със своята Мечта Той влиза в света на Осъществяването Си, което наричаме постоянно проявление на реалността. Най-висшата Реалност е преобразяването на човешката природа, която точно сега е полуживотинска и полубожествена. Най-висшата Реалност може да бъде проявена тук на земята, но ще отнеме доста векове, може би много по-дълго. Това не означава, че трябва да останем тихи и бездейни — съвсем не! Всеки ден ще се опитваме да плаваме в Божията Лодка-Мечта и да видим къде ще ни отнесе Тя. Ако съзнателно и постоянно седим в Божията Лодка-Мечта, тогава бавно, неотклонно и безпогрешно тази Лодка-Мечта ще ни отнесе при Божия Бряг-Реалност. Този Бряг на Реалността не е някъде в Небесата; той е тук в нашия всекидневен живот, в нашите мисли и действия, в самото ни съществуване на земята.

Всички светове са истински. Но този свят, тази планета, тази земя, е по-реална от другите планети, защото Бог е постановил, че осъзнаването може да се случи само на нея. Какво е осъзнаването? То е нашето съзнателно единство с Бог Безкрайния. Само в този свят стремящият се може съзнателно да стане едно с Бог Безкрайния. Тук на земята можем да достигнем съзнателно единство с безкрайната Светлина и безкрайната Истина, защото тук Реалността е по-ярка, по-проявена.

Нека не мислим за Рая или ада. Нашето човешко разбиране за Рая и ада е пълна заблуда. Другите светове съществуват; ние можем да ги посетим по време на съня си. Но ако искрено желаем да бъдем едно цяло с Бог, тогава тази земя е единственото място, където можем да видим истинското в нас, в човечеството и в Самия Бог.

Sri Chinmoy, Душата-птица на Вечността, Част 1.First published by in .

This is the 164th book that Sri Chinmoy has written since he came to the West, in 1964.

Notice:

If you are displaying what you've copied on another site, please include the following information, as per the license terms:


by Sri Chinmoy
From the book Душата-птица на Вечността, Част 1, made available to share under a Creative Commons license

Close »