Въпрос: Душата ли решава през какво да премине на земното ниво?

Шри Чинмой: Душата е тази, която решава какво ще правим тук на земята. Но човешкият ни ум много често се сприятелява с невежеството и тъмнината. Поради това става така, че някои души срещат малки трудности, докато други се сблъскват с големи трудности. Душата е приела човешка съдба. Ако физическият ум продължи да навлиза в земните желания и наслади, тогава естествено душата ще трябва да се бори по-усилено, за да излезе от невежеството. За известно време тя може да бъде напълно покрита от невежеството.

В същото време обаче съществуват души, които нямат лични проблеми. Те са много големи и обширни. Такава могъща душа чувства, че цялото човечество е нейно семейство. С всичката си искреност тя поема проблемите на другите върху себе си, сякаш са нейни собствени. Тези души са много милостиви и много склонни да приемат и приютят страданията на другите. Великите духовни Учители приемат трудностите на човечеството като напълно свои. Ако бяха пожелали да бъдат напълно отделени от човечеството, те не биха страдали. Но те са избрали да страдат, като са приели човечеството, и наистина страдат много за човечеството. Обикновеният човек, който се опитва да помага на страдащите, сам се оказва жертва на техните страдания. Но осъзнатата душа ще приеме всичко и всички, като същевременно ще се изпълни с абсолютна Наслада. Дори когато страда, тази душа изпитва вътрешна Наслада, защото тя непрестанно е слята с Божественото, с Всевишния.