Въпрос: Всички души ли имат стотици или хиляди прераждания преди осъзнаването?

Шри Чинмой: Да, само духовните Учители са тези, които не приемат толкова много инкарнации. Има някои изключения сред духовните Учители, но повечето от тях не искат да преминават през толкова много прераждания.