Въпрос: Всички души ли имат стотици или хиляди прераждания преди осъзнаването?

Шри Чинмой: Да, само духовните Учители са тези, които не приемат толкова много инкарнации. Има някои изключения сред духовните Учители, но повечето от тях не искат да преминават през толкова много прераждания.
Преводи на тази страница: Russian , Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ esb 63
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.