12.

Сбогом, мое самоналагане!
Аз искам да напредвам бързо.

Сбогом, моя самоизмама!
Аз искам да напредвам по-бързо.

Сбогом, моя самовъзхвала!
Аз искам да напредвам най-бързо.
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ fff 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.