19.

Съмнението вече не е мой господар.
Затова напредвам бързо.

Завистта вече не е мой господар.
Затова напредвам по-бързо.

Несигурността вече не е мой господар.
Затова напредвам най-бързо.
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ fff 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.