35.

Не от някое човешко същество,
а от Самия Бог
се научих как да хвърлям
мушиците на неохотата на моя ум
в огъня на готовността
в сърцето ми.
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ fff 35
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.