62.

„Дете Мое, дете Мое,
не се страхувай
от вулканичната обърканост
на ума си.
В избрания от Мен Час
Моето Състрадателно Око
ще погълне вулканичната
обърканост на ума ти.”
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ fff 62
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.