8.

Край на егото!
Затова
напредвам бързо.

Край на неохотата!
Затова
напредвам по-бързо.

Край на очакванията!
Затова
напредвам най-бързо.
Преводи на тази страница: Italian , Czech
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ fff 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.