10. Две чудеса

Чудото на моя звучен живот:
той може да преследва Бог.

Чудото на моя безмълвен живот:
той може да прегърне Бог.

Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: German , Portuguese , Czech , Ukrainian , Russian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 10
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.