121. Бог е достатъчно искрен

Бог е достатъчно искрен
да ми каже,
че ме обича.
Уви, аз не съм достатъчно искрен
да Му кажа,
че отчаяно се нуждая от Неговата Любов.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Portuguese , Czech , Ukrainian , German , Hungarian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 121
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.