127. Моят Възлюбен Всевишен търси

Моят Възлюбен Всевишен търси
устрема ми,
а не способността ми.

Моят Възлюбен Всевишен търси
готовността ми,
а не съвършенството ми.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Portuguese , Czech , Ukrainian , German , Hungarian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 127
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.