131. Бог младежът и Бог старецът

Аз обичам
и Бог младежа,
и Бог стареца.

От Бог младежа се уча
как да тичам, да скачам, да летя и да се гмуркам.

От Бог стареца се уча
как да се усмихвам в плача си
и как да плача, докато се усмихвам.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Portuguese , Czech , Ukrainian , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 131
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.