159. Неговото тегло е толкова леко

Моят Господ Всевишен,
със Своята безкрайна Щедрост,
ми казва, че Теглото Му е едновременно
леко като устремения плач на сърцето ми
и тежко като неблагодарната навъсеност на живота ми.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: Portuguese , Czech , Ukrainian , Russian , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 159
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.