18. Умори ли се, о, Господи?

Умори ли се, о, Господи,
да бъдеш добър?
Така изглежда.

Умори ли се, о, Господи,
да бъдеш божествен?
Така изглежда.

Умори ли се, о, Господи,
да бъдеш съвършен?
Така изглежда.

О, мой Господи Всевишни,
благослови ме тогава
с Твоето Добро Сърце,
Божествен живот и Съвършена Роля.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: German , Portuguese , Czech , Ukrainian , Russian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 18
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.