181. Две наследени беди

Две наследени беди
от многобройните му животи в невежество:
Съмняващ се ум
и лишено от стремеж сърце.
Шри Чинмой, 207 Цветя-пламъци, Шри Чинмой Център, 1985
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Portuguese , Czech , Ukrainian , German
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ffp 181
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.